top of page
  • Writer's pictureTP GROUP

TẦM NHÌN

Updated: Apr 9, 2020

ĐỐI TÁC CUNG CẤP GIẢI PHÁP HIỂN THỊ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM


TP GROUP với 10 năm liên tục phát triển, là đối tác lâu dài với các hãng sản xuất lớn trên thế giới, có đội ngũ nhân sự ngày càng được nâng cao, vị thế trên thị trường ngày càng vững mạnh.


Chúng tôi đang từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, mở rộng thị trường, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đầu tư nghiên cứu, phát triển các công nghệ, giải pháp mới. Bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội ngũ CBNV công ty tin tưởng sẽ đưa thương hiệu TP GROUP trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giải pháp hiển thị nói chung và màn hình LED nói riêng.


14 views0 comments
bottom of page